Genel Ayarlar

1- Programın genel olarak tüm ayarlarını yapabileceğiniz bölümdür. bu form 2 bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölüm saat gün ve raporları ilgilendirir.
İkinci bölüm ise ders dağıtımı ile ilgili ayarları yapmanı sağlar.

BİRİNCİ BÖLÜM
a- Derslikleri göster işaretlerseniz. Raporlarda ve ders programın gösterildiği her yerde hangi derslik te olduğunu görebilirsiniz.
b- Haftanın günleri düzenleyebilirsiniz. başlangıç günü değiştirebilir. Raporlarda bulunan kısa isimleri değiştirebilirsiniz.
c- Saatlerin giriş alanı 11 hanedir. İstenildiği taktirde ders giriş çıkış olarak saatleri girebilir ve ders programı raporunda saatlerini de görebilirisiniz.
d- Kısa isim uzunluğu öğretmenlerinin sınıfların ve diğer kısa kodu olan alanların hepsinin uzunluğunu ayarlayabileceğiniz bölümdür. en fazla 12 haneye kadar destekler.


İKİNCİ BÖLÜM
a- Ders programını dağıtırken boşluk kontrolu yapılması sağlar. İşaretlediğiniz de altında bulunan haftada en fazla boşluk sayısı ve dersler arasında en fazla boşluk sayısını belirtebilirsiniz.
b- Öğretmen sınıfın birden fazla dersine giriyorsa bu dersleri farklı günlere atabilirsiniz. Örn: Mustafa Yılmaz hocamız sınıfın hem matematik hemde geometri dersine giriyorsa matematik ve geometri dersini farklı günlere gelecek şekilde atayacaktır.
c- Ders birden fazla güne değılıyorsa bu dersin arasında bir gün boşluk koyabilirsiniz. Pazartesi derse giriyorsa bir sonraki dersi de çarşambaya atayacaktır.
d- Ders birden fazla güne dağılıyorsa farklı günlere yerleşen farklı saatlere gelsin ders saatleri karıştırır. Pazartesi bir ve ikinci saatlere giren hocamız salı günü iki ve üçüncü saatlere atamaya çalışacaktır.
e- Öğretmenin ders programın da derslerin günlere düzenli olarak dağıtılmasına dikkat edilmesi 20 saat ders giren öğretmenin derslerini günlere göre 5 saat olarak bölmeye çalışmasıdır.
f- Bir sınıfta aynı grup dersleri farklı günlere gelmesi matematik ve fizik sayısal derslerdir. sayısal adında bir grup oluşturduğumuzda bu dersleri farklı günlere atamayı deneyecektir.
g- Öğretmenin bir günde girebileceği en fazla ders saati sayısını belirtiyorsunuz. sistem otomatik olarak bu saate göre her güne en fazla o kadar saat ders atamaya çalışıyor.

Ders Yoğunluğu (İTERASYON)
3 kademeli ders yoğunluğu belirtebiliyorsunuz. Bunlar "AZ" - "NORMAL" - "ÇOK" olarak değişmektedir. eğer çok şartlı bir ders programı yapıyorsanız iterasyonu artırmanız en doğru sonuca ulaşmanızı sağlayacaktır. Şartların az olduğu ders yoğunluğu ve öğretmenlerin az olduğu okullarda "NORMAL" olarak kalmasını öneriyoruz.