VeriTabanı Bakımı

Bu bölüm programa girmiş olduğunuz bilgiler ile ilgili pratik işlemleri barındır.

1- Öğretmenlere dağıtılmış dersleri sil : Öğretmenlerin ders programlarını dağıtma işleminden sonra tüm öğretmenlere dağıtılmış olan dersleri siler.
2- Ders ve Öğretmen Kapatmalarını sil : Öğretmen ve sınıflara vermiş olduğumuz kapalı alan şartlarını siler.
3- Öğretmenlere atamış etüdleri sil : Öğretmenlerin ders programında atamış olduğunuz tüm etüdleri siler.
4- Veritabanı bakımlarını yap : Bu işlem veritabanında olan tüm hataları giderir, onarır ve sıkıştırır.Sistem tarafından dağıtılan dersler değildir.
6- Sınıflara eşleşen ders atamalarını sil : Sınıflara atanmış olan dersleri siler. Sistem tarafından dağıtılan dersler değildir.
7- Veritabanını Temizle : Veritabanında olan tüm kayıtları siler.