Tanımlamalar > Dersler

Kurumunuz da okutulan bütün derslerin programa girildiği, silme ve düzeltme işlemlerinin yapıldığı bölümdür.
Bu bölümde derslerin genel ayarı yapılmaktadır.


Kayıt yapılabilmesi için Dersin Adı, Kısa Adı, Haftalık Ders Saati ve Yerleşme Biçimi bilgilerini eksiksiz girmelisiniz. Aksi halde kaydet butonu aktif hale gelmez.
Dersin Adı alanından Kısa Adı alanına geçmek için Tab tuşuna basın. Programın her bölümünde alanlar arasındaki geçiş bu şekildedir.
Kısa Adı alanına bu ders için lütfen anlaşılan bir kısa adı yazın. (Örn: TÜR,MAT,FEN)
Haftalık Ders Saati alanına dersin haftada kaç saat okutulduğunu yazın. (Örn: 2,4,5)
Yerleştirme Biçimi alanına bu dersin haftada günlere nasıl dağıtılacağını yazın. (Örn: 4 saatlik MATEMATİK dersi için 2,2) Rakamların aralarına (,) işareti koymayı unutmayın. Rakamlar büyükten küçüğe doğru yazılmalıdır. 3,2 doğru - 2,3 yanlış bir yazımdır. Haftalık ders saati bu rakamların toplamına eşit olmalıdır.

Bu bilgiler doğru girildiği zaman Kaydet düğmesi aktif hale gelir. Yanlış veya eksik yazıldığında ise pasif haldedir ve kayıt işlemi yapamazsınız.

Gruplar düğmesine tıklayarak Gruplar Bölümünde Grup tanımlayabilir ve birden fazla dersi tek grup altında toplayabilirsiniz. Grupları bir sınıfta aynı güne gelmesini istemediğiniz dersler için oluşturun. (Örneğin BEDEN ve İŞ EĞİTİMİ dersinin aynı güne gelmesini istemiyorsanız bu dersleri aynı grupta toplayın. SAYISAL ağırlıklı derslerinde üst üste gelmesini istemiyorsanız sayısal grubu altında toplayabılırsıniz) Bir sınıfta aynı gruptaki derslerin haftalık ders saatleri toplamı 10 'u aşmamalıdır.

Rehberlik dersi tanımlıcaksanız ders bilgilerini girdikten sonra rehberlik seçeneğini işaretleyin.


Rehberliği istenilen saate yerleştirme

Rehberlik dersini oluşturduğunuz da Yukarıdaki rehberlik buttonuna basınız. tanımlı olan tüm rehberlik dersleri sol tarafta listelenecektir.


Sol taraftan rehberlik dersini seçip sağ taraftan gireceği sınıfları seçerek yada CTRL tuşuna basılı tutarak seçmek istediğiniz sınıfları çoklu olarak seçebilirisiniz.
Hangi güne sabitlemek istiyorsanız günü seçip kacıncı saate gelecekse saati yazıyorsunuz. tamam dedikten sonra rehberlik dersi çarşamba günü 5. saate sabitlenmiş olacaktır.